I.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. (2011)

Error message

Notice: Undefined index: path in better_exposed_filters_exposed_form_plugin->exposed_form_alter() (line 1154 of /home/admin/web/top-employers.axa.md/public_html/sites/all/modules/better_exposed_filters/better_exposed_filters_exposed_form_plugin.inc).

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. este în prezent cel mai mare distribuitor privat de energie electricã în Republica Moldova, deserveºte peste 835 de mii de clienþi, persoane fizice si juridice, distribuie energie electricã în 21 de raioane (din cele 37) si în capitala þãrii, municipiul Chisinãu, ceea ce constituie circa 70% din numãrul total de consumatori sau aproape douã treimi din teritoriul tãrii.

Întreprinderea spaniolã a apãrut pe piata energeticã localã în urma unui concurs investitional, care a rezultat cu achiziþionarea în anul 2000 a retelelor electrice de distributie Chitinãu, Centru si Sud (înregistrate ulterior ca Î.C.S. RED Chisinãu S.A, Î.C.S. RED Centru S.A. si Î.C.S. RED Sud S.A.) contra sumei de 25 mln USD, cu condiþia investirii în dezvoltarea acestora a încã 67 mln. USD.

La 1 ianuarie 2008 cele trei întreprinderi moldovenesti, Î.C.S. RE Chisinãu S.A, Î.C.S. RED Centru S.A. si Î.C.S. RED Sud S.A. au fuzionat, constituindu-se întreprinderea unicã Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A..

La 10 mai 2011 întreprinderea si-a lansat noua sa marcã comercialã, aceasta fiind una comunã pentru toate întreprinderile Gas Natural Fenosa în lume.

Activitatea Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. în economia þãrii este un model european de afaceri, ea fiind apreciatã ca o întreprindere deschisã pentru colaborare în scopul promovãrii valorilor pro-europene si internaþionale si a unui climat de investitii transparent si propice prosperãrii pentru toti agentii economici.